Izaberite stranicu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 Утврђени су датуми одбрана завршних радова за студенте:

    

 1. Валентина Белан, број индекса 2018/000021 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Дејана Живкова под називом:

„Утицај страних директних инвестиција на бруто домаћи производ економије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, ментор
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 Заказана одбрана завршног рада 19.10.2022. године у 13.30 часова (свечана сала)

 

 1. Драган Иконић, број индекса 2019/001082 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавио је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:

„Маркетинг логистика као детерминанта конкурентске предности“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Драгољуб Јовичић, ментор
 2. др Бранка Максимовић, члан
 3. др Биљана Станков, члан

 

 Заказана одбрана завршног рада 20.10.2022. године у 11.00 часова (свечана сала)

 

 1. Кристина Рађеновић, број индекса 2019/001003 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Еколошки маркетинг на примеру предузећа у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Славиша Ђукановић, члан
 3. др Исидора Милошевић, члан

 

 Заказана одбрана завршног рада 21.10.2022. године у 11.00 часова (свечана сала)

 

 1. Јелена Симић, број индекса 2019/000039 – студијски програм: Финансије и банкарство

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Производ и начини пласирања производа на тржиште путем директног маркетинга“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Драгољуб Јовичић, члан
 3. др Бранка Максимовић, члан

 

 Заказана одбрана завршног рада 21.10.2022. године у 13.00 часова (свечана сала)

 

 1. Ивана Канурић, број индекса 2019/001002 – студијски програм: Трговина и међународно пословање

Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић под називом:

„Врсте и облици трговинских предузећа“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, ментор
 2. др Ђорђе Ћузовић, члан
 3. др Саша Ралетић-Јотановић, члан

 

 Заказана одбрана завршног рада 21.10.2022. године у 15.00 часова (свечана сала)