Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 20.10. до 27.10.2022. године мастер рад:

  1. Сава-Срђан Стојковић, бр. индекса 2020/200042 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавио је тему код ментора др Сање Влаовић-Беговић под називом:
    „Анализа пословања предузећа за производњу уља у Републици Србији“

Извештај сачинила Комисија у саставу:

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Драгана Милић, члан
  3.  др Сања Влаовић-Беговић, ментор