Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА

О НАЧИНУ УПИСА У I ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОД.

 

  1. Будући студенти који нису имали потпуну документацију приликом пријаве на конкурс, морају је приложити студентској служби при упису.
  2. Упис може обавити само студент лично (26., 27. и 28.10.2022. од 8 до 14 часова).
  3. Кандидати који су стекли услов за упис, подносе следеће:

 

  • Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа (1.000,00 динара),
  • Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5,
  • Студенти плаћају школарину и подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе, у износу од 90.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,

–   Доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на

жиро рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара,

  • Студенти доносе уплатницу за прву рату школарине (у зависности на колико рата плаћају школарину, за 10 рата – 9.000,00 дин)
  • Буџетски студенти подносе доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара,

 

Сви студенти су у обавези су да попуне електронски ШВ-20 образац  кроз свој е-студент

 

Студенти када попуњавају ШВ-20, прво морају да попуне општину средње школе, када то попуне отвориће се пољe за средњу школу. Потребно је почети куцање назива средње школе, па ће систем понудити школе које одговарају томе. На дну тог падајућег менија свакако постоји опција „Укључи слободан унос“ ако се то поље изабере отвара се следеће поље за текстуални унос назива средње школе.

 

Централна комисија за спровођење

поступка уписа

                                                                                       др Слободанка Јовин

                                                                                                     др Милош Јапунџић

                                                                                                др Дајана Ерцеговац