Izaberite stranicu

 

  1. Marko Babić, broj indeksa 2019/002086 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković pod nazivom:

„Uticaj krize izazvane korona virusom na turizam“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Maja Vukadinović, član

 Zakazana odbrana završnog rada 03.11.2022. godine u 12.30 časova (svečana sala)