Izaberite stranicu
 1. Sandra Zlatković, br. indeksa 2017/000057 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Sanje Vlaović-Begović.

Naziv teme: „Procena rizika i uloga materijalnosti u procesu revizije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 1. Milica Segedinski, br. indeksa 2019/000051 – studijski program: Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević.

Naziv teme: „Značaj i uloga osiguranja života na tržištu osiguranja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Mirela Momčilović, član

 

 1. Tijana Desančić, br. indeksa 2019/001028 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović.

Naziv teme: „Primenjeni trgovinski menadžment na primeru preduzeća „EMMEZETA““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3. dr Isidora Milošević, član

 

 1. Georgije Ilić, br. indeksa 2019/001067 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov.

Naziv teme: „Podsticanje preduzetničkih aktivnosti u Evropskoj uniji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 1. Nataša Bubalo, br. indeksa 2019/002012 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković.

Naziv teme: „Turizam opštine Inđija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Tatjana Bošković, član
 3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 1. Jovana Jovanović, br. indeksa 2019/002024 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković.

Naziv teme: „Poslovanje hotelskog lanca Meriot“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Maja Vukadinović, član

 

 1. Anastazija Gašpar, br. indeksa 2019/000024 – studijski program Finansije i bankarstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić.

Naziv teme: „Analiza ponude životnog osiguranja na primeru dva osiguravajuća društva“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 1. Milica Mrvičin, br. indeksa 2017/002010 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković.

Naziv teme: „Istorijski razvoj turizma u svetu i Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Gordana Vuksanović, član
 3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

 1. Miroslav Horvatov, br. indeksa 2019/004020 – studijski program: Primenjena informatika – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod mentora dr Sanje Lončar.

Naziv teme: „Veb aplikacija za vođenje fitnes kluba“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Sanja Lončar, mentor
 2. dr Zoran Marošan, član
 3. dr Predrag Ranitović, član

 

 

Ažurirano 03.11.2022. god.