Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

08.11.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

 1. Marija Stanković, broj indeksa 2019/001060 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

 „Uloga i značaj trgovinske politike u sistemu zajedničkih politika Evropske unije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 09.11.2022. godine u 11.30 časova (svečana sala)

 

 1. Aleksandra Samočeta, broj indeksa 2018/002012 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Sportsko-rekreativni turizam na Alpima“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Nataša Papić-Blagojević, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 10.11.2022. godine u 11.30 časova (svečana sala)

 

 1. Jelena Jović, broj indeksa 2019/002062 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  

Prijavila je temu kod mentora dr Ane Jovičić Vuković pod nazivom:

 „Zadovoljstvo turista kao posledica kvaliteta u turizmu i hotelijerstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ana Jovičić Vuković, mentor
 2. dr Bojana Kovačević-Berleković, član
 3. dr Tatjana Bošković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 10.11.2022. godine u 12.15 časova (svečana sala)