Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 09.11.2022.godine

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  09.11. DO 16.11.2022. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 09.11. do 16.11.2022. godine master rad:

 

 

  1. Milica Hinić, br. indeksa 2020/200024 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza kreditnih plasmana i poslovnog rezultata domaćih banaka u periodu pre i tokom pandemije Kovid 19“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Željko Račić, mentor