Izaberite stranicu

Studenti druge godine koji žele polagati prvi kolokvijum iz predmeta PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA su dužni da isti prijave u periodu od 14. do 18. novembra 2022. godine.

Kolokvijum se prijavljuje putem sledećeg linka

U slučaju bilo kakvog problema studenti se mogu obratiti profesoru putem sledećeg mejla zomar@uns.ac.rs

Na osnovu predatih prijava kreiraće se raspored polaganja kolokvijuma koji će biti objavljen najkasnije do 21. novembra 2022. godine. Raspored će biti objavljen na sajtu Škole na stranici dr Zorana Marošana.

Studenti koji ne prijave kolokvijum neće imati pravo polaganja istog. Kolokvijum se organizuje samo za studente koji u ovom semestru slušaju predavanja iz predmeta PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA.

 

U Novom Sadu, 14.11.2022.

                                                                                           dr Zoran Marošan