Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

16.11.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

  1. Nikola Poznanović, broj indeksa 2019/001040 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje  

Prijavio je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:

 „Primenjeni trgovinski menadžment“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Gordana Vuksanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 18.11.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Maja Barjaktarović, broj indeksa 2018/002034 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo  

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Ruralni turizam u Vojvodini – stanje i perspektive“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Ana Jovičić Vuković, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 24.11.2022. godine u 11.30 časova (svečana sala)