Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 21.11.2022.godine

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  21.11. DO 28.11.2022. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 21.11. do 28.11.2022. godine master rad:

 

 

  1. Aleksandra Vukčević, br. indeksa 2020/200028 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja na praktičnom primeru preduzeća „Nelt““

 Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2.   dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor