Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
22.11.2022.

O B A V E Š T E NJ E

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

1. Milica Perišić, broj indeksa 2018/002072 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo
Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:
„Poslovanje hotelskog lanca „Sheraton““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
2. dr Tatjana Bošković, član
3. dr Gordana Vuksanović, član

Zakazana odbrana završnog rada 23.11.2022. godine u 11.30 časova (učionica 16)

2. Nada Miletić, broj indeksa 2019/001015 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje
Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović pod nazivom:
„Oblici trgovine i trgovinskih preduzeća u savremenim ulovima poslovanja“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Milijana Roganović, mentor
2. dr Đorđe Ćuzović, član
3. dr Sanja Vlaović-Begović, član

Zakazana odbrana završnog rada 25.11.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)