Izaberite stranicu

Висока пословна школа
струковних студија
Нови Сад
Датум: 29.11.2022. године

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДОВА

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 29.11.2022. године утврђен је датум одбране рада.

У периоду од 21.11. до 28.11.2022. године мастер рад je биo изложен на увид јавности.
Није било примедаба на рад.

1. Александра Вукчевић, број индекса 2020/200028 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом: „Анализа финансијских извештаја на практичном примеру предузећа „Nelt““
Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
3. др Славиша Ђукановић, ментор

Предложен датум одбране 01.12.2022. године у 13.00 часова (свечана сала)