Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum: 29.11.2022. godine

ZAKAZANE ODBRANE MASTER RADOVA

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 29.11.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada.

U periodu od 21.11. do 28.11.2022. godine master rad je bio izložen na uvid javnosti.
Nije bilo primedaba na rad.

1. Aleksandra Vukčević, broj indeksa 2020/200028 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom: „Analiza finansijskih izveštaja na praktičnom primeru preduzeća „Nelt““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
3. dr Slaviša Đukanović, mentor

Predložen datum odbrane 01.12.2022. godine u 13.00 časova (svečana sala)