Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

02.12.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih radova za studente:

    

 1. Anastazija Gašpar, broj indeksa 2019/000024 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dragane Milić pod nazivom:

 „Analiza ponude životnog osiguranja na primeru dva osiguravajuća društva“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dragana Milić, mentor
 2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3. dr Branka Paunović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 05.12.2022. godine u13.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Nemanja Jokić, broj indeksa 2018/001070 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavio je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

 „Komparativna analiza investicionog okruženja Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, mentor
 2. dr Dejan Đurić, član
 3. dr Saša Raletić-Jotanović, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 07.12.2022. godine u11.00 časova (svečana sala)

 

 

 

 1. Milica Stojčić, broj indeksa 2018/002019 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković pod nazivom:

 „Uticaj Univerzijade na turizam zemlje domaćina“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
 2. dr Ana Jovičić Vuković, član
 3. dr Stevan Tomašević, član

 

 Zakazana odbrana završnog rada 08.12.2022. godine u13.30 časova (svečana sala)