Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 09.12.2022.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  09.12. DO 16.12.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 09.12. do 16.12.2022. godine master rad:

 

 

  1. Tatjana Smuđa, br. indeksa 2020/200033 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza strukture kreditnih plasmana banaka u Republici Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 

  1. Milena Radivojević, br. indeksa 2020/200022 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

„Interne determinante kreditne aktivnosti banaka u Republici Srbiji: pre i posle pandemije COVID-19“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Željko Račić, mentor