Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
BROJ: 1-809/1
DATUM: 12.12.2022. godine

O B A V E Š T E NJ E

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da su napisani Izveštajikomisija o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Demonstratora za sledeće  uže oblasti: 

  1. Ekonomska teorija i politika
  2. Menadžment u turizmu
  3. Finansije
  4. Poslovna informatika
  5. Kvantitativna analiza
  6. Računovodstvo
  7. Poslovna ekonomija

Interni konkursi za izbor u zavanje demonstratora za navedene uže oblasti su  raspisani i objavljeni  na internet strani Škole i oglasnoj tabli  od 28.11.2022. godine.

Izveštaji komisija stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole i oglasnoj tabli, u trajanju od 3 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izvveštaji:
Izveštaj – demonstrator – Ekonomska teorija i politika
Izveštaj – demonstrator – Kvantitativna analiza
Izveštaj – demonstrator – Menadžment u turizmu
Izveštaj – demonstrator – Poslovna ekonomija
Izveštaj – demonstrator – Poslovna informatika
Izveštaj – demonstrator – Računovodstvo
Izveštaj – demonstrator – Finansije

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE