Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
БРОЈ: 1-809/1
ДАТУМ: 12.12.2022. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да су написани Извештаји комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Демонстратора за следеће  уже области: 

  1. Економска теорија и политика
  2. Менаџмент у туризму
  3. Финансије
  4. Пословна информатика
  5. Квантитативна анализа
  6. Рачуноводство
  7. Пословна економија

Интерни конкурси за избор у завање демонстратора за наведене уже области су  расписани и објављени  на интернет страни Школе и огласној табли  од 28.11.2022. године.

Извештаји комисија ставља се на увид јавности на интернет страну Школе и огласној табли, у трајању од 3 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Изввештаји:
Извештај – демонстратор – Економска теорија и политика
Извештај – демонстратор – Квантитативна анализа
Извештај – демонстратор – Менаџмент у туризму
Извештај – демонстратор – Пословна економија
Извештај – демонстратор – Пословна информатика
Извештај – демонстратор – Рачуноводство
Извештај – демонстратор – Финансије

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ