Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da su napisani Izveštaji komisija o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Demonstratora za sledeće  uže oblasti:

Interni konkursi za izbor u zavanje demonstratora za navedene uže oblasti su  raspisani i objavljeni  na internet strani Škole i oglasnoj tabli  od 28.11.2022. godine.

Izveštaji komisija stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole i oglasnoj tabli, u trajanju od 3 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE