Izaberite stranicu

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да су написани Извештаји комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Демонстратора за следеће  уже области:

Интерни конкурси за избор у завање демонстратора за наведене уже области су  расписани и објављени  на интернет страни Школе и огласној табли  од 28.11.2022. године.

Извештаји комисија ставља се на увид јавности на интернет страну Школе и огласној табли, у трајању од 3 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ