Izaberite stranicu

Drugi kolokvijum iz Upravljanja investicijama  Drugi redovni kolokvijum iz Upravljanja investicijama će se održati u  sredu 21.11.2022. Studenti čije prezime počinje sa slovima:

 – od A do K će kolokvijum polagati od 10:20h u A2 (Li),

 – od L do Š će kolokvijum polagati od 11:20 u A2 (Li).