Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 16.12.2022. godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD 16.12. DO 23.12.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 16.12. do 23.12.2022. godine master rad:

 

 

  1. Nina Bakić, br. indeksa 2020/200017 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Minimiziranje rizika prirodnog gasa preko konstrukcije bivarijantnog portfolija“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3.  dr Dejan Živkov, mentor