Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 22.12.2022.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  22.12. DO 29.12.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 22.12. do 29.12.2022. godine master rad:

 

 

  1. Ljubica Torlaković, br. indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja Erste banke, sa osvrtom na međubankarsku konkurentnost u Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3.  dr Slaviša Đukanović, mentor