Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

23.12.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

    

  1. Nemanja Prica, broj indeksa 2017/000049 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Željka Račića pod nazivom:

 „Analiza investicionog portfolija banaka“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, mentor
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Jovan Njegić, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 27.12.2022.godine u15.00 časova (svečana sala)