Izaberite stranicu

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

 

 

 1. Милена Радивојевић, број индекса 2020/200022 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

   Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Интерне детерминанте кредитне активности банака у Републици Србији: пре и после пандемије covid-19“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 

 1. Татјана Смуђа, број индекса 2020/200033 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

   Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа структуре кредитних пласмана банака у Републици Србији“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 

 1. Љубица Торлаковић, број индекса 2019/200024 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

   Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа финансијских извештаја Ерсте банке, са освртом на међубанкарску конкурентност у Србији“

        Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Жељко Рачић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 

 1. Ивана Копиловић, број индекса 2021/200051 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање спољнотрговинске размене између Републике Србије и Европске уније“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Гордана Пераћ, број индекса 2020/200001 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Утицај шума на заштиту животне средине у Војводини“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2. др Милијана Рогановић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

                            

 1. Јована Црњански, број индекса 2020/200038 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Процена максималног губитка применом ВаР методoлогије – студија случаја“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Нина Бакић, број индекса 2020/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Минимизирање ризика природног гаса преко конструкције Биваријантног портфолија“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Биљана Станков, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3.  др Дејан Живков, ментор

 

 

 

 1. Жељана Коџоман, број индекса 2020/200031 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Маје Вукадиновић под називом:

           „Утицај дигиталне економије на развој пословања приватног сектора“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Предраг Ранитовић, председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Маја Вукадиновић, ментор

 

 1. Немања Новаковић, број индекса 2020/200025 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавио је тему код др Жељка Рачића под називом:

           „Анализа методологије израчунавања адекватности капитала банака“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
 2. др Слободанка Јовин, члан
 3.  др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Јована Спасић, број индекса 2020/200046 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

„Електронско фактурисање и фискализација у приватном и јавном сектору“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Љиљана Јовић, председник Комисије
 2. др Стеван Товашевић, члан
 3. др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

 1. Љубица Капор, број индекса 2020/200034 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Управљање финансијским ризицима у банкарском сектору“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
 2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

 1. Слободан Живковић, број индекса 2020/200050 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2024. године

Пријавио је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Конструкција портфолија између секторских акција и злата и оцена ефикасности портфолија“

           Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Дајана Ерцеговац, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 

                                                                                  Ажурирано 23.12.2022. год.