Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 23.12.2022.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  23.12. DO 30.12.2022. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 23.12. do 30.12.2022. godine master rad:

 

 

  1. Željana Kodžoman, br. indeksa 2020/200031 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Maje Vukadinović pod nazivom:

„Uticaj digitalne ekonomije na razvoj poslovanja privatnog sektora“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3.  dr Maja Vukadinović, mentor