Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 23.12.2022. godine

 

 

 

ZAKAZANE ODBRANE  MASTER RADOVA

 

 

Na sastanku Komisije za master radove održanom 23.12.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada.

 

   U periodu od 16.12. do 23.12.2022. godine master rad je bio izložen na uvid javnosti.

   Nije bilo primedaba na rad.

 

  1. Nina Bakić, broj indeksa 2020/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:         „Minimiziranje rizika prirodnog gasa preko konstrukcije bivarijantnog portfolija“

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 

Predložen datum odbrane: 23.12.2022. godine u 11.00 časova (svečana sala)