Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

29.12.2022.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđen je datum odbrane završnog  rada za studenta:

    

  1. Olivera Pap, broj indeksa 2018/001005 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Biljane Stankov pod nazivom:

 „Istraživanje kretanja stranih direktnih investicija u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Biljana Stankov, mentor
  2. dr Dejan Đurić, član
  3. dr Dajana Ercegovac, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 29.12.2022.godine u 11.00 časova (svečana sala)