Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 29.12.2022. godine

 

 

 

ZAKAZANE ODBRANE  MASTER RADOVA

 

 

Na sastanku Komisije za master radove održanom 29.12.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

   U periodu od 22.12. do 29.12.2022. godine master rad je bio izložen na uvid  javnosti.

   Nije bilo primedaba na rad.

  1. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Slaviše Đikanovića pod nazivom:                         „Analiza finansijskih izveštaja Erste banke, sa osvrtom na međubankarsku konkurentnost u Srbiji“  

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
  2. dr Dajana Ercegovac, član
  3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 29.12.2022 .godine u 13.00 časova (svečana sala)