Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 30.12.2022. godine

 

 

 

ZAKAZANE ODBRANE  MASTER RADOVA

 

 

Na sastanku Komisije za master radove održanom30.12.2022. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

   U periodu od 23.12. do 30.12.2022. godine master rad je bio izložen na uvid  javnosti.

   Nije bilo primedaba na rad.

  1. Željana Kodžoman, broj indeksa 2020/200031 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Maje Vukadinović pod nazivom: „Uticaj digitalne ekonomije na razvoj poslovanja privatnog sektora“  

   Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
  2. dr Mirela Momčilović, član
  3. dr Maja Vukadinović, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 30.12.2022 .godine u12.00 časova (svečana sala)