Izaberite stranicu

Obaveštavaju se studenti:

– zimski semestar završava 17.01.2023.,

– ne dele se više potpisi za overu semestra,

– januarski ispitni rok je objavljen i traje od 24.01.2023. do 10.02.2023.,

– predavanja u letnjem semestru počinju 13.02.2023. za osnovne i master studije, a vežbe za sve nivoe studija počinju 20.02.2023.,

– od školske godine 2022/2023. studenti su u obavezi da idu u preduzeće na praksu (preko Škole ili samostalno) i ne prihvataju se više projektni zadaci u vezi teme prakse, što znači da student mora predati obrasce sa slikom koji su overeni od strane firme i Studentske službe, kao i dnevnik prakse.