Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 10.01.2023.godine

 

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RADOVE U PERIODU OD  10.01. do 17.01.2023. godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 10.01. do 17.01.2023. godine master rad:

 

 

  1. Nataša Gerštner, br. indeksa 2020/200012 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora dr Slobodanke Jovin pod nazivom:

„Analiza performansi poslovnih banaka u Republici Srbiji“

 Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
  2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
  3. dr Slobodanka Jovin, mentor