Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

11.01.2023.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Utvrđeni su datumi odbrana završnih  radova za studente:

    

  1. Milana Nestorović, broj indeksa 2019/000040 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dejana Živkova pod nazivom:

 „Načini finansiranja malih i srednjih preduzeća“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  2. dr Slobodanka Jovin, član
  3. dr Milijana Roganović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 13.01.2023.godine u 15.00 časova (svečana sala)

 

 

  1. Milica Segedinski, broj indeksa 2019/000051 – studijski program: Finansije i bankarstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Nataše Papić-Blagojević pod nazivom:

 „Značaj i uloga osiguranja života na tržištu osiguranja u Republici Srbiji“

 Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Nataša Papić-Blagojević, mentor
  2. dr Dragana Milić, član
  3. dr Mirela Momčilović, član

 

 Zakazana odbrana  završnog rada 17.01.2023.godine u 12.00 časova (svečana sala)