Izaberite stranicu

Висока пословна школа

струковних студија

Нови Сад

Датум: 17.01.2023. године

 

 

 

ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ  МАСТЕР РАДОВА

 

 

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 17.01.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

У периоду од 10.01. до 17.01.2023. године мастер рад je биo изложен на увид  јавности.

Није било примедаба на рад.

 

  1. Наташа Герштнер, број индекса 2020/200024 – студијски програм: Међународно

пословање и финансије, пријавила је тему код др Слободанке Јовин под називом: „Анализа перформанси пословних банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
  2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
  3. др Слободанка Јовин, ментор

 

 

Предложен датум одбране 17.01.2023 .године у 10.00 часова (свечана сала)