Izaberite stranicu

Dana 24.01.2023. god. članovi Žan Mone projektnog tima Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, dr Biljana Stankov, koordinatorka projekta, dr Nataša Papić-Blagojević i dr Željko Račić, održali su sastanak sa Romeom Mihajlovićem, predsednikom Evropske asocijacije romskih intelektualaca (EARI), Danijelom Bogdanović, menadžerkom Tima za strateško planiranje i projekte i dr Slavicom Denić, koordinatorkom Tima za naučno istraživačke programe, u cilju promocije modula Trgovina i investicije Evropske unije, ali i dogovora o zajedničkom učešću na projektima i aktivnom uključenju studenata romske nacionalnosti u projektne aktivnosti.

Istog dana, izvršena je promocija EU TRaIN modula i prezentovani su programi i ishodi oba kursa, Uvod u Evropsku uniju i Trgovina i investicije Evropske unije, studentima studijskog programa Trgovina i međunarodno poslovanje. Studentima su predstavljene i sve druge projektne aktivnosti čijom realizacijom će se doprineti sticanju opštih i specijalizovanih znanja o Evropskoj uniji.