Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 25.01.2023.godine

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  25.01. do 01.02.2023. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 25.01. do 01.02.2023. godine master rad:

 

  1. Jovana Spasić, br. indeksa 2020/200046 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu kod mentora Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Elektronsko fakturisanje i fiskalizacija u privatnom i javnom sektoru“

 Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. dr Ljiljana Jović, predsednik Komisije
  2. dr Stevan Tomašević, član
  3. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor