Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

BROJ: 1-81/1

DATUM: 27.01.2023. godine

 

O B A V E Š T E NJ E  iz Službe za pravne i opšte poslove

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, ul. Vladimira Perića Valtera 4, obaveštava javnost da je napisan Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje i na radno mesto Predavač za užu oblast Marketing, po konkursu koji je objavljen u listu „Poslovi“, od 04.01.2023.godine.

Izveštaj Komisije stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Škole, u trajanju od 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti Školi se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj, u pisanoj formi.

Izveštaj možete videti ovde