Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

БРОЈ: 1-81/1

ДАТУМ: 27.01.2023. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  из Службе за правне и опште послове

 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду, ул. Владимира Перића Валтера 4, обавештава јавност да je написан Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и на радно место Предавач за ужу област Маркетинг, по конкурсу који је објављен у листу „Послови“, од 04.01.2023.године.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности на интернет страну Школе, у трајању од 30 дана.

У току трајања увида јавности Школи се могу доставити примедбе на Извештај, у писаној форми.

Извештај можете видети овде