Izaberite stranicu
  1. Milan Kaloper, br. indeksa 2018/002008 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Bošković pod nazivom:

„Stanje i perspektive razvoja ruralnog turizma u opštini Novi Kneževac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Tatjana Bošković, mentor
  2. dr Branka Maksimović, član
  3. dr Bojana Kovačević-Berleković, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 02.02.2023. godine u 12.00 časova (svečana sala)