Izaberite stranicu

Министарство просвете , науке и технолошког развоја Републике Србије најавило је исплату 1 и 2 рате студентских кредита и стипендија  са почетком од 01.02.2023. године.

Средства ће бити уплаћена на отворене ТЕКУЋЕ РАЧУНЕ КОРИСНИКА у УНИКРЕДИТ банци.

Студенти који нису доставили МЕНИЦЕ, потребно је да доставе исправне, уредне и попуњене према упутству са полеђине обрасца бр.6.