Izaberite stranicu

Od školske godine 2022/2023. studenti su u obavezi da idu u preduzeće na praksu (preko Škole ili samostalno) i ne prihvataju se više projektni zadaci u vezi teme prakse, što znači da student mora predati obrasce sa slikom koji su overeni od strane firme i Studentske službe, kao i dnevnik prakse.