Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

03.02.2023.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

  Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

  1. Nikolina Omčikus, br. indeksa 2018/003031 – studijski program: Preduzetništvo

Prijavila je temu kod mentora dr Dajane Ercegovac pod nazivom:

„Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dajana Ercegovac, mentor
  2. dr Branka Paunović, član
  3. dr Ljiljana Jović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 09.02.2023. godine u 11.30 časova (svečana sala)