Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 01.02.2023. године утврђен је датум одбране рада 

  1. Јована Спасић, број индекса 2020/200046–студијски програм: Међународно

пословање и финансије

Пријавила је тему код др Сање Влаовић-Беговић под називом:

“Електронско фактурисање и фискализација у приватном и јавном сектору“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1.   др Љиљана Јовић, председник Комисије
  2. др Стеван Томашевић, члан
  3. др Сања Влаовић-Беговић, ментор

 

           Предложен датум одбране 13.02.2023. године у 13.00 часова (свечана сала