Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

08.02.2023.

 

O B A V E Š T E NJ E

  

Utvrđen je  datum odbrane završnog  rada za studenta:

 

 

  1. Ivana Blagojević, br. indeksa 2019/001004 – studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje

Prijavila je temu kod mentora dr Milijane Roganović

Naziv teme: „Obeležavanje proizvoda markom“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Milijana Roganović, mentor
  2. dr Saša Raletić-Jotanović, član
  3. dr Maja Vukadinović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 10.02.2023. godine u 13,30 časova (svečana sala)