Izaberite stranicu

Koordinator EU TRaIN projekta dr Biljana Stankov, prisustvovala je radnom sastanku u organizaciji Izvršne agencije Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (European Education and Culture Executive Agency – EACEA). Sastanak je održan u online okruženju i predstavljao je odličnu priliku za upoznavanje sa članovima EACEA tima kao i sa drugim korisnicima Žan Mone programa Evropske unije. Sastanku je prisustvovalo više od 280 kooridinatora projekata iz različitih zemalja, razmenjene su informacije i ideje koje će doprineti uspešnoj implementaciji projekata