Izaberite stranicu

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

НОВИ САД

Датум: 09.02.2023.године

 

УВИД ЈАВНОСТИ ЗА МАСТЕР РАДОВЕ У ПЕРИОДУ ОД  09.02. до 21.02.2023. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 09.02. до 21.02.2023. године мастер радове:

 

  1. Љубица Капор, број индекса 2020/200034 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Управљање финансијским ризицима у банкарском сектору“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2. др Сања Влаовић-Беговић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

  1. Немања Новаковић, број индекса 2020/200025 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавио је тему код др Жељка Рачића под називом:

           „Анализа методологије израчунавања адекватности капитала банака“

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Дајана Ерцеговац, председник Комисије
  2. др Слободанка Јовин, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор