Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 17.02.2023.godine

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  17.02. do 24.02.2023. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 17.02. do 24.02.2023. godine master rad:

 

 

  1. Ivana Matlak, broj indeksa 2019/200013 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Mirele Momčilović pod nazivom:

„Optimizacija portfolija kriptovaluta i akcija na osnovu kriterijuma minimalne varijanse i optimalnih prinosa“

 

Izveštaj sačinila Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Ana Jovičić Vuković, predsednik Komisije
  2.   dr Biljana Stankov, član
  3. dr Mirela Momčilović, mentor