Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 27.02.2023. godine

  

ZAKAZANA ODBRANA  MASTER RADA

 

 Na sastanaku Komisije za master radove održanom 27.02.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada

 

  1. Ivana Matlak, broj indeksa 2019/200013 – studijski program: Međunarodno   poslovanje i finansije, prijavila je temu kod dr Mirele Momčilović pod nazivom:

„Optimizacija portfolija kriptovaluta i akcija na osnovu kriterijuma minimalne varijanse i optimalnih prinosa“

  

             Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1.   dr Ana Jovičić Vuković, predsednik Komisije
  2. dr Biljana Stankov, član
  3. dr Mirela Momčilović, mentor

 

 

Predložen datum odbrane 28.02.2023.godine u 9.30 časova (svečana sala)