Izaberite stranicu
 1. Milena Radivojević, broj indeksa 2020/200022 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

   Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Interne determinante kreditne aktivnosti banaka u Republici Srbiji: pre i posle pandemije covid-19“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Tatjana Smuđa, broj indeksa 2020/200033 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

   Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza strukture kreditnih plasmana banaka u Republici Srbiji“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Ljubica Torlaković, broj indeksa 2019/200024 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

   Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Analiza finansijskih izveštaja Erste banke, sa osvrtom na međubankarsku konkurentnost u Srbiji“

        Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 1. Ivana Kopilović, broj indeksa 2021/200051 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Istraživanje spoljnotrgovinske razmene između Republike Srbije i Evropske unije“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3.  dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 

 1. Gordana Perać, broj indeksa 2020/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Uticaj šuma na zaštitu životne sredine u Vojvodini“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Maksimović, predsednik Komisije
 2. dr Milijana Roganović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

                            

 1. Jovana Crnjanski, broj indeksa 2020/200038 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Procena maksimalnog gubitka primenom VaR metodologije – studija slučaja“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Nina Bakić, broj indeksa 2020/200017 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Minimiziranje rizika prirodnog gasa preko konstrukcije Bivarijantnog portfolija“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Biljana Stankov, predsednik Komisije
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3.  dr Dejan Živkov, mentor

 

 

 1. Željana Kodžoman, broj indeksa 2020/200031 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Maje Vukadinović pod nazivom:

           „Uticaj digitalne ekonomije na razvoj poslovanja privatnog sektora“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Maja Vukadinović, mentor

 

 

 1. Nemanja Novaković, broj indeksa 2020/200025 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

           „Analiza metodologije izračunavanja adekvatnosti kapitala banaka“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dajana Ercegovac, predsednik Komisije
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Jovana Spasić, broj indeksa 2020/200046 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Sanje Vlaović-Begović pod nazivom:

„Elektronsko fakturisanje i fiskalizacija u privatnom i javnom sektoru“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Ljiljana Jović, predsednik Komisije
 2. dr Stevan Tovašević, član
 3. dr Sanja Vlaović-Begović, mentor

 

 

 1. Ljubica Kapor, broj indeksa 2020/200034 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Upravljanje finansijskim rizicima u bankarskom sektoru“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Slobodan Živković, broj indeksa 2020/200050 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Konstrukcija portfolija između sektorskih akcija i zlata i ocena efikasnosti portfolija“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
 2. dr Dajana Ercegovac, član
 3. dr Dejan Živkov, mentor

 

 

 1. Milica Raca, broj indeksa 2019/200025 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Slaviše Đukanovića pod nazivom:

„Uticaj  oblikovanja i primene poslovne strategije za održanje konkurentske prednosti – primer preduzeća „Frikom““

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Tatjana Bošković, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 

 1. Ivana Stefanović, broj indeksa 2017/200023 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Dajane Ercegovac pod nazivom:

„Uticaj pandemije virusa covid-19 na berzanska tržišta “

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Mirela Momčilović, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Dajana Ercegovac, mentor

 

 

 

 1. Tatjana Đorđević, broj indeksa 2017/200054 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Stevana Tomaševića pod nazivom:

„Komparativna analiza likvidnosti i zaduženosti preduzeća za proizvodnju vode“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Stevan Tomašević, mentor

 

 

 1. Đurđa Pecić, broj indeksa 2017/200041 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Stevana Tomaševića pod nazivom:

„Komparativna analiza profitabilnosti preduzeća za proizvodnju konditorskih proizvoda“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Sanja Vlaović-Begović, predsednik Komisije
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Stevan Tomašević, mentor

 

 1. Marina Malinić, broj indeksa 2020/200049 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uloga i značaj poslovanja Evropske investicione banke“

           Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Stevan Tomašević, predsednik Komisije
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 

 1. Bojan Rodić, broj indeksa 2019/200018 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavio je temu kod dr Maje Vukadinović pod nazivom:

„Stepen preuzimanja rizika kao faktor odabira karijere u privatnom sektoru“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Predrag Ranitović, predsednik Komisije
 2.   dr Mirela Momčilović, član
 3.  dr Maja Vukadinović, mentor

 

 1. Bosiljka Despenić, broj indeksa 2020/200009 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2024. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Analiza adekvatnosti kapitala na primeru OTP banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

 1. dr Dragana Milić, predsednik Komisije
 2.   dr Saša Raletić-Jotanović, član
 3.  dr Željko Račić, mentor

 

 

                                                                                  Ažurirano 03.03.2023. god.