Izaberite stranicu

Комисија за мастер струковне студије ставља на увид јавности у периоду од 03.03. до 10.03.2023. године мастер радове:

 

  1. Марина Малинић, број индекса 2020/200049 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Улога и значај пословања Европске инвестиционе банке“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

 

  1. Јована Црњански, број индекса 2020/200038 – студијски програм: Међународно пословање и финансије, пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

           „Процена максималног губитка применом ВаР методологије“

 

Извештај сачинила Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
  2.   др Дејан Живков, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор