Izaberite stranicu

На састанку Комисије за специјалистичке студије одржаном  13.03.2023. године утврђен je датум одбране радa

  1. Мирко Цвијетић, број индекса С22/14БО – студијски програм: Банкарство и осигурање

Пријавио је тему код др Слободанке Јовин, под називом:

„Облици финансирања пољопривредног сектора у Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Слободанка Јовин, ментор
  2. др Бранка Максимовић, члан
  3. др Љиљана Јовић, члан

 

Предложен датум одбране  13.03.2023.године у 14,00 часова ( свечана сала)