Izaberite stranicu

На састанаку Комисије за мастер радове одржаном 15.03.2023. године утврђен је датум одбране рада

 

  1. Марина Малинић, број индекса 2020/200049–студијски програм: Међународно  

пословање и финансије    

          Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

          “Улога и значај пословања Европске инвестиционе банке“

          Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 

  1.   др Стеван Томашевић, председник Комисије
  2.   др Наташа Папић-Благојевић, члан
  3. др Жељко Рачић, ментор

 

           Предложен датум одбране 16.03.2023. године у 10.00 часова (свечана сала)