Izaberite stranicu
  1. Dragana Icić, br. indeksa 2018/002030 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Prirodni selfnes kao novi proizvod u turizmu opštine Irig“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Ana Jovičić Vuković, član
  3. dr Tatjana Bošković, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 22.03.2023. godine u 12,30 časova (svečana sala)

 

  1. Teodora Davidovac, br. indeksa 2018/002029 – studijski program: Turizam i hotelijerstvo

Prijavila je temu kod mentora dr Bojane Kovačević-Berleković

Naziv teme: „Prirodni resursi u funkciji razvoja inovativnih sportsko-rekreativnih turističkih proizvoda“

 

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Bojana Kovačević-Berleković, mentor
  2. dr Tatjana Bošković, član
  3. dr Slaviša Đukanović, član

 

     Zakazana odbrana  završnog rada 22.03.2023. godine u 13,15 časova (svečana sala)