Izaberite stranicu
  1. Драгана Ицић, бр. индекса 2018/002030 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Природни селфнес као нови производ у туризму општине Ириг“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Ана Јовичић Вуковић, члан
  3. др Татјана Бошковић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 22.03.2023. године у 12,30 часова (свечана сала)

 

  1. Теодора Давидовац, бр. индекса 2018/002029 – студијски програм: Туризам и хотелијерство

Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић

Назив теме: „Природни ресурси у функцији развоја иновативних спортско-рекреативних туристичких производа“

 

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

  1. др Бојана Ковачевић-Берлековић, ментор
  2. др Татјана Бошковић, члан
  3. др Славиша Ђукановић, члан

 

     Заказана одбрана  завршног рада 22.03.2023. године у 13,15 часова (свечана сала)