Izaberite stranicu

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid  javnosti u periodu od 20.03.2023. do 27.03.2023. godine specijalistički rad:

 

  1. Alen Kevac, broj indeksa 2018/120009 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Nikole Jančeva, pod nazivom:

„Obuka i razvoj zaposlenih na primeru kompanije „British American Tabacco Factory (BAT) Fabrike u Kanfanaru““

Izveštaj sačinila Komisija:

 

  1. dr Nikola Jančev, mentor
  2. dr Maja Vukadinović, član